Home Forsikring Det skal du vide, inden du vælger ejerskifteforsikring

Det skal du vide, inden du vælger ejerskifteforsikring

1621
0

Når det kommer til ejerskifteforsikringer, er deres dækningsvilkår ikke altid lige lette at forstå. Det gælder især, hvis du ikke har nogen videre ekspertise inden for dette område. Der kan først og fremmest være stor forskel på, hvad de forskellige forsikringer dækker over, ligesom der kan være forskel på forsikringernes priser. Her i artiklen vil du blive præsenteret for en række gode råd i forbindelse med, hvad du bør vide, inden du vælger en ejerskifteforsikring.

Hvornår er det muligt at tegne en ejerskifteforsikring?

Du har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, såfremt du skal investere i en bolig, og denne sikrer både køber og sælger mod at skulle betale i dyre domme for uventede reparationer, efter boligen har fået ny ejer. I den forbindelse bør du være opmærksom på, at du kun har mulighed for at tegne denne type forsikring, såfremt sælgeren har valgt at få lavet enten en tilstandsrapport eller en el-installationsrapport. Endvidere skal sælgeren have indhentet tilbud om at få lavet en ejerskifteforsikring fra et givet forsikringsselskab.

En tilstandsrapport er en samlet vurdering af din boligs tilstand og skader, og sælgeren har mulighed for at få en byggesagkyndig til at udarbejde en tilstandsrapport i forbindelse med salg af en ejendom. En tilstandsrapport er således en måde for køberen at få et samlet overblik over boligens skader.

En tilstandsrapport kan kun udarbejdes af en byggesagkyndig, certificeret af Sikkerhedsstyrelsen. For at blive byggesagkyndig skal man have mindst 5 års relevant erhvervserfaring, såvel som man skal bestå et optagelseskursus.

Undersøg, om du er økonomisk sikret, hvis forsikringsselskabet går konkurs

Som tidligere nævnt er det ikke altid lige let at forstå ejerskifteforsikringens dækningsvilkår, hvorfor det kan være svært at vælge den helt rette forsikring. Der er dog en række faktorer, du med fordel selv kan tjekke. Først og fremmest bør du være opmærksom på, om forsikringsselskabet, der udbyder ejerskifteforsikringen, er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. På den måde vil du være økonomisk sikret, såfremt selskabet skulle gå konkurs.

Er der nogle konkrete skader, forsikringen ikke dækker?

Når du skal vælge ejerskifteforsikring, skal du også være opmærksom på, om det pågældende forsikringsselskab tager forbehold for, at der er nogle konkrete skader, forsikringen ikke dækker. Endvidere kan du undersøge, om selskabet har fået nogle klager, og hvilke klager der har fået medhold. Det vil nemlig give dig en nogenlunde idé om, hvad dine chancer er for at få medhold, hvis du som kunde skulle ende med at klage over forsikringsselskabet på et senere tidspunkt.

Husk altid at læse tilstands- og el-installationsrapporten

Ved valg af ejerskifteforsikring er det en god idé at læse tilstands- og el-installationsrapporten grundigt. Af denne kan du nemlig få oplyst alle de skader, forsikringen ikke dækker. Endelig bør du undersøge, hvad konsekvenserne af skaderne vil være, og hvad de vil koste for dig at udbedre. Ved at undersøge ovenstående aspekter selv kan du få et bedre overblik over, hvad forsikringen egentlig dækker over, og om den er værd at betale for i sidste ende.

En ejerskifteforsikring dækker ikke over alle fejl og mangler

Der er mange mennesker, der tror, at en ejerskifteforsikring dækker over samtlige mangler, skader og fejl ved en bolig. Dette er ikke rigtigt. En ejerskifteforsikring dækker udelukkende de skader, der ikke er normale sammenholdt med boligens type og alder, og som derfor ikke kan betragtes som værende forventelige. Det vil sige, at forsikringen ikke dækker dårlig vedligeholdelse eller aldersbetinget slid, ligesom den heller ikke dækker alle forhold, der er korrekt udført i relation til den byggeskik og de forskrifter, der gjorde sig gældende, da huset blev bygget.

Forsikringen dækker ikke over almindelig ælde og slid

Du bør tilmed være opmærksom på, at en ejerskifteforsikring ikke dækker alle synlige skader, som står nævnt i tilstandsrapporten. Ligesom den ikke dækker over almindelig ælde og slid og forhold uden for boligen. Endvidere dækker forsikringen ikke over alle de skader, du kendte til, da du i sin tid investerede i boligen. Det er således langt fra alle mangler og fejl, forsikringen dækker over, og det kan derfor være en god idé at huske på det ved valg af ejerskifteforsikring.